نگهداری تورک رنچ سیستم بایوتک - کیان طب اطلس

نگهداری تورک رنچ سیستم بایوتک

روش نگهداری تورک رنچ در ست جراحی بایوتک دنتال فرانسه

در این مقاله نگهداری تورک رنچ موجود در ست جراحی ایمپلنت کنتاکت برسی شده است. تورک رنچ ابزاری است برای استفاده طولانی مدت ساخته شده. طول عمر خاصی از نظر کارایی برای آن مطرح نسیت. ولی برای استفاده از این وسیله باید از روز اول استفاده نکاتی را به کسانی که مسئولیت شستشو و تمیز کردن، بسته بندی و استریل کردن آنرا به عهده دارند آموزش داد. و اجرای این نکات دائما توسط مدیر مجموعه و یا اشخاصی غیر از افراد فوق بازبینی شود.

تورک رنچ بایوتک از نوع عقربه ای یا dial است. و برای راحتی استفاده کننده در انتهای آن توسط مهره شماره ۱  قابلیت چپ یا راستگرد را دارد. برای بستن پیچ یا باز کردن آن نیازی به جدا کردن تورک رنچ از fixture drive نیست. به این ترتیب سرعت عمل بیشتر شده و نگرانی از جدا شدن fixture driver  از ایمپلنت و رها شدن آن در فضای دهان بیمار وجود نخواهد داشت.ابلیتچپیاراستگردراداردتابرای بستنپیچیابازکردنآننیازیبهجداکردنتورکرنچ ازfixturedriveنداشتهباشد.

 

باتوجه به شکل فوق شفت فولادی با شماره۲ باید برای عملکرد چپ وراست شدن بایدهمیشه تمیزو روغنکاری شود.عکس فوق شفت فولادی با شماره 2 باید برای عملکرد چپ و راست شدن باید همیشه تمیز و روغنکاری شود

 

 

برای این منظوردرجریان شستشو وسایل داخل کیت جراحی ویا هر بار پس ازاستفاده این وسیله باید قطعه شماره۳باز شده و شفت خارج شده و با یک پارچه یا گاز تمیز شود به نحوی که هیچ گونه جسم خارجی بروی شفت دیده نشودنکات نگهداری تورک رنچ

 

سپس با ابزاری شبیه بطری شور که در تصویر ب میبینید داخل فضای خالی لوله ای شکل ۴ کاملا تمیز شود و پس از این شفت و فضای خالی با آب بخوبی شسته شود و سپس با پارچه  و یا ترجیحا هوا خشک یونیت دندانپزشکی خشک شود تا به این شکل نه آب و نه بقایای رشته‌های پارچه و امثال آن نماند.در نگهداری تورک رنچ پارچه و یا ترجیحا هوا خشک یونیت دندانپزشکی خشک شود

پس از اطمینان از خشک شدن این قطعات با روغن مورد استفاده برای روغنکاری سرتوربین و انگل روغنکاری شود و پس از چند ثانیه روغن اضافی از روی شفت توسط یک پارچه مناسب بدون پرز پام شود، فقط کافیست بدنه شفت دارای سطح چرب شده ولی روغنی در روی آن دیده نشود.

در غیر این صورت با باقی ماندن روغن اضافه در هنگام جراحی ممکن است محیط دهان حتی اطراف ایمپلنت نیز آلوده شده و نتیجه درمان با مشکل اساسی روبرو شود.

پس از این مرحله باید قطعات در محل صحصح بسته شوند و در صورت نیاز به اعمال فشار برای بستن قطعات باید عامل آنرا پیدا کنیم یا عمل تمیز کردن شفت و مقر آن درست انجام نشده و یا بقایایی از پارچه مورد استفاده در محل باقیمانده و مزاحم بسته شدن کامل وسیله شده اند.

پس از این میتوانید تورک رنچ را برای قرار گرفتن در اتو کلاو بسته بندی کنید.

توجه:

در نگهداری تورک رنچ به موارد زیر توجه شود:

وجود لکه‌های بزرگ روغن بر روی پارچه یا پاکت بسته بندی پس از استریل شدن نشانه پاک نکردن روغن اضافی است.

در صورت عدم مراقبت از تورک رنچ پس از هر بار مصرف، خون یا بزاق مخلوط شده با سرم شستشو بداخل مقر شفت نفوذ کرده و روی شفت رسوب میکند و فقط طی مدت کوتاهی سطح را ناصاف و بشدت آلوده و غیر قابل نظافت مینمایید.

نکته مهم نگهداری تورک رنچ موجود در ست جراحی ایمپلنت کنتاکت

در ضمن پاک کردن و استریل کردن وسیله عدم کشش بیش از حد به قسم شماره ۶ تورچ رنچ است.

این قطعه از جنس فولاد ضد زنگ با قابلیت فنری ساخته شده است.در صورت کشش بیش از حد و یا قرار گرفتن در حالت کشش کم حتی برای چند دقیقه به تدریج قابلیت فنری آن کم شده و هنگام اعمال تورو به ایمپلنت یا پیچ اباتمنت میزان واقعی تورک کمتر از عددهای نشانگر روی آن خواهد بود.

 

اشتراک گذاری :
دیدگاه خود را بنویسید