مقالات ارسال شده توسط مدیر سایت

مراقبت های پس از ایمپلنت

مراقبتهای پس از اتمام درمان نکته حائز اهمیت اینکه ایمپلنت بر خلاف دندان از سپر دفاعی کم تری برخوردار می باشد . در نتیجه بایستی جهت مراقبت ایمپلنت و بهره مندی طولانی از آن نکات بهداشتی و مراقبتی را با دقت و حساسیت بیشتری در نظر داشته باشیم . اگر بافت اطراف ایمپلنت دچار عفونت

بیشتر بخوانید

هزینه ایمپلنت و بریج دندان

بریج‌های دندانی معمولاً ارزان‌تر از ایمپلنت هستند و احتمالاً بیمه حداقل بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. قیمت ها بسته به موارد زیر می تواند متفاوت باشد: انتخاب نوع ایمپلنت یا بریجی که دریافت می کنید بسته موارد استفاده و وسعت ناحیه درمان و دسترسی به امکانات مختلف با توجه به محل زندگی فرد دارد

بیشتر بخوانید

تفاوت بریج و ایمپلنت

بریج‌های دندانی، دندان‌های مصنوعی هستند که توسط دندان‌های دوطرف ناحیه بی دندانی یه عنوان پایه استفاده می شود. آنها معمولاً از موادی مانند سرامیک یا فلزو سرامیک ساخته می شوند تا با رنگ طبیعی دندان شما مطابقت داشته باشند. آنها می توانند یک یا چند دندان از دست رفته را بپوشانند. ایمپلنت های دندانی ریشه

بیشتر بخوانید